ReadyPlanet.com
vacationpro.co.th
ทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 1 วัน
bulletทัวร์ภูเก็ตครึ่งวัน
bulletทัวร์เที่ยวเมืองภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ตกลางคืนชมโชว์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต จัดเอง
เที่ยวพังงา พักผ่อนพังงา
bulletทัวร์พังงา 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองพังงา ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในพังงา
bulletทัวร์พังงา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์พังงา 4 วัน 3 คืน
bulletเช่าเรือเหมาลำพังงา
bulletแพ็คเกจทัวร์พังงา จัดเอง
เที่ยวกระบี่ พักผ่อน กระบี่
bulletทัวร์กระบี่ 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองกระบี่ ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้กระบี่เที่ยว
bulletทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์กระบี่ นอนเกาะพีพี
bulletทัวร์กระบี่เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ จัดเอง
เที่ยวตรัง ทัวร์ตรัง
bulletทัวร์ตรัง 1 วัน
bulletทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ตรัง 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ตรัง จัดเอง
เที่ยวนครศรีธรรมราช ทัวร์นครศรีธรรมราช
bulletทัวร์นครศรีฯ 1 วัน
bulletทัวร์นครศรีฯ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์นครศรีฯ จัดเอง
เที่ยวสุราษฎร์ พักผ่อน สุราษฎร์
bulletทัวร์เขื่อนรัชชประภา
bulletทัวร์เขาสก
bulletทัวร์นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นอนเขื่อน-กระบี่ 6 วัน 5 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์สุราษฏร์ จัดเอง
ทัวร์ระนอง
bulletทัวร์ระนอง 1 วัน
bulletทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ระนอง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ระนอง 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เที่ยวระนองจัดเอง
ทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ จัดเอง
เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย
bulletเที่ยวเชียงราย 1 วัน
bulletทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงรายจัดเอง
เที่ยวอุดรธานี
bulletทัวร์อุดรธานี 1 วัน
bulletทัวร์อุดรธานี 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์อุดร จัดเอง
เที่ยวลาว
bulletทัวร์ลาว 1 วัน
bulletทัวร์ลาว 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ลาว 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ลาวจัดเอง
ทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เกาะสอง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มะริด
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ทวาย
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เมืองตะนาวศรี
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐฉาน
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐยะไข่
bulletแพ็คเกจทัวร์พม่าจัดเอง
เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์กัมพูชา 1 วัน
bulletทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กัมพูชา จัดเอง
bulletทัวร์เวียดนาม 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม จัดเอง
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletAll Tours in Phuket
bulletPhuket Day Tours
bulletรับเหมาก่อสร้าง
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
HOTEL
dot
bulletSeach hotel


เที่ยวภูเก็ต


CNX : 3201 พระตำหนักภูพิงค์ เวียงกุมกาม บ้านขอบด้ง สามเหลี่ยมทองคำ article

 CNX : 3201 พระตำหนักภูพิงค์ เวียงกุมกาม บ้านขอบด้ง สามเหลี่ยมทองคำ

CNX : 3201 พระตำหนักภูพิงค์ เวียงกุมกาม บ้านขอบด้ง สามเหลี่ยมทองคำ

 วันที่ 1 พระตำหนักภูพิงค์ พระบรมธาตุดอยสุเทพ หมู่หัตถกรรมบ้านถวาย เวียงกุมกาม

 

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

 

 

08.00 น.

รอรับจาก ที่พัก / สนามบิน

 

08.45 น.

ถึงพระตำหนัก ภูพิงค์ ชมความงามของพระตำหนักภูพิงค์และพืชเมืองหนาว สวนดอกกุหลาบนานาชนิด

10.30 น.

ไปยัง ดอยสุเทพ เดินนับขั้นบันไดนาคเพื่อขึ้นไปสักการบูชาพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร

-

ชมทิวทัศน์ของตัวเมือง เชียงใหม่ ( มีค่าบริการลิฟต์ ขึ้น-ลงพระธาตุดอยสุเทพ)

12.00 น.

กลับตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์

13.30 น.

เดินทางไปหมู่บ้านถวาย เที่ยวชมตลาดบ้านถวายแหล่งสินค้าหัตถกรรม OTOP ระดับ 5 ดาว

15.30 น.

เดินทางสู่นครใต้พิภพ หรือ เวียงกุมกาม ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเชียงใหม่

-

นั่งรถม้าเวียงกุมกามเพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองเก่า (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว)

17.30 น.

เช็คอินที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

ทานอาหารเย็นที่ คุ้มขันโตก ลูกค้าจะได้รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์

-

อาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาโบราณและประยุกต์

-

พร้อมกันนี้ลูกค้าจะได้ปล่อยโคมลอยจำนวน 1 ลูก (มีค่าบริการน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวด)

21.30 น.

เดินทางกลับที่พัก

 

 

 วันที่ 2 บ้านขอบด้ง สวนส้มฝาง สุสานนายพลต้วน ไร่ชา 101 แม่สายท่าขี้เหล็ก

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

08.00 น.

รอรับจาก ที่พัก

-

ไปยัง ปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงของช้าง อาทิ ช้างเตะบอล

-

ลูกช้างเต้นตามจังหวะดนตรี และช้างวาดรูป  ลูกค้าจะได้ นั่งช้าง ไปตามเส้นทางของป่า

-

เพื่อชมแมกไม้นานาพรรณ ดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งอยู่ตามหุบเขาและนกพันธุ์ต่างๆ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ที่แคมป์ช้าง

13.00 น.

หลังจากทานอาหารอิ่มทานจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตโดยการล่องแพ นั่งวัวเทียมเกวียน

 -

เดินทางกลับแคมป์ช้าง

15.30 น.

ช่วงบ่ายเยี่ยมชม ฟาร์มกล้วยไม้ - ฟาร์มผีเสื้อ เพื่อชมกล้วยไม้นานาชนิด

17.00 น.

เดินทางกลับถึงที่พักเพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.10 น.

ถนนคนเดิน หรือไนท์บาร์ซ่าร์

21.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

 

 

 วันที่ 3 สามเหลี่ยมทองคำ นั่งเรือข้ามไปลาว วัดร่องขุ่น  น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.

เดินทางไปดินแดน สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

08.30 น.

ชมสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดน 3 ประเทศ ไทย พม่า ลาว นั่งเรือหางยาวข้ามฝากไปประเทศลาว

10.30 น.

(ไม่รวมค่านั่งเรือแลค่าธรรมเนียมข้ามประเทศลาว)และเดินเที่ยวตลาดลาว เลือกซื้อสินค้าในราคาถูก

10.00 น.

เที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว และ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ 4 เผ่าทั้ง เย้า, มูเซอ, ปาล่อง และ อาข่า

11.30 น.

ชมวัดร่องขุ่น ศิลปะอันงดงามประณีต โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเชียงราย

13.00 น.

เดินทางกลับเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

17.00 น.

เดินทางกลับที่พัก / สนามบิน

 

 

 อัตราค่าบริการ

 

 

 

ผู้ใหญ่    

-

บาท / ท่าน

 

เด็ก (3 - 11 ปี)  

-

บาท / ท่าน

 

 

 

 ค่าบริการสำหรับทริปนี้รวม

 

 

 

1. รถรับ - ส่งจากโรงแรมที่พัก

 

2. ประกันภัย

 

3. มัคคุเทศก์นำเที่ยว

 

4. ค่าธรรมเนียมอุทยาน

 

5. คนขับรถชำนาญทาง

 

6. น้ำมันรถ

 

 

 

 สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

1. ครีมกันแดด                         

 

2. หมวก

 

3. แว่นกันแดด

 

4. กล้องถ่ายรูป

 

5. ยาประจำตัว

 

 

 

 หมายเหตุ 

 

 

 

1. โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 

2. ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

 

3. ไม่รวมค่าอาหาร

 

4. ไม่รวมค่าภาษี (ในกรณีต้องการใบเสร็จแบบภาษี)

 

5. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก เชียงใหม่

 


เที่ยวเชียงใหม่ กับ VacationPro ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน


ชื่อผู้เดินทาง :  *
E-mail :  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  *
Line id :
ตั๋วเครื่องบิน : ต้องการ
ไม่ต้องการ
วันเดินทาง :  *
ชื่อโรงแรมที่พัก :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก (3-11 ปี) :
จำนวนเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 3 ปี) :
ข้อมูลเพิ่มเติม :เที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

CNX : 3202 ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ปางช้างแม่สา article
CNX : 3203 พระตำหนักภูพิงค์ ฟาร์มกล้วยไม้ ดอยอินทนนท์ article