ReadyPlanet.com
vacationpro.co.th
ทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 1 วัน
bulletทัวร์ภูเก็ตครึ่งวัน
bulletทัวร์เที่ยวเมืองภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ตกลางคืนชมโชว์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต จัดเอง
เที่ยวพังงา พักผ่อนพังงา
bulletทัวร์พังงา 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองพังงา ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในพังงา
bulletทัวร์พังงา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์พังงา 4 วัน 3 คืน
bulletเช่าเรือเหมาลำพังงา
bulletแพ็คเกจทัวร์พังงา จัดเอง
เที่ยวกระบี่ พักผ่อน กระบี่
bulletทัวร์กระบี่ 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองกระบี่ ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้กระบี่เที่ยว
bulletทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์กระบี่ นอนเกาะพีพี
bulletทัวร์กระบี่เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ จัดเอง
เที่ยวตรัง ทัวร์ตรัง
bulletทัวร์ตรัง 1 วัน
bulletทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ตรัง 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ตรัง จัดเอง
เที่ยวนครศรีธรรมราช ทัวร์นครศรีธรรมราช
bulletทัวร์นครศรีฯ 1 วัน
bulletทัวร์นครศรีฯ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์นครศรีฯ จัดเอง
เที่ยวสุราษฎร์ พักผ่อน สุราษฎร์
bulletทัวร์เขื่อนรัชชประภา
bulletทัวร์เขาสก
bulletทัวร์นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นอนเขื่อน-กระบี่ 6 วัน 5 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์สุราษฏร์ จัดเอง
ทัวร์ระนอง
bulletทัวร์ระนอง 1 วัน
bulletทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ระนอง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ระนอง 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เที่ยวระนองจัดเอง
ทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ จัดเอง
เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย
bulletเที่ยวเชียงราย 1 วัน
bulletทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงรายจัดเอง
เที่ยวอุดรธานี
bulletทัวร์อุดรธานี 1 วัน
bulletทัวร์อุดรธานี 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์อุดร จัดเอง
เที่ยวลาว
bulletทัวร์ลาว 1 วัน
bulletทัวร์ลาว 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ลาว 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ลาวจัดเอง
ทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เกาะสอง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มะริด
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ทวาย
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เมืองตะนาวศรี
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐฉาน
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐยะไข่
bulletแพ็คเกจทัวร์พม่าจัดเอง
เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์กัมพูชา 1 วัน
bulletทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กัมพูชา จัดเอง
bulletทัวร์เวียดนาม 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม จัดเอง
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletAll Tours in Phuket
bulletPhuket Day Tours
bulletรับเหมาก่อสร้าง
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
HOTEL
dot
bulletSeach hotel


เที่ยวภูเก็ต


PNG : 4301 เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย รับ-ส่ง สนามบิน article

 PNG : 4301 เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย รับ-ส่ง สนามบิน

PNG : 4301 เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย รับ-ส่ง สนามบิน

 วันที่ 1  สนามบินภูเก็ต  -  ส่งที่พักเขาหลัก

 

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

 

 

xx.xx น.

รอรับจาก ที่พัก / สนามบิน

 

xx.xx น.

ออกเดินทางรถตู้ส่วนบุคคล

xx.xx น.

นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในโรงแรมเขาหลัก

xx.xx น.

Check In เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 วันที่ 2 ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือร็ว

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

-    

รอรับจาก ที่พัก

07.00 น.

ออกเดินทางจากเขาหลัก ไปยังท่าเรือทับละมุ

08.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ สู่หมู่เกาะสิมิลันด้วยเรือเร็ว

10.00 น.

ถึงเกาะบางู (เกาะ 9) ดำน้ำดูปะการังและปลาสวยงาม

12.30 น.

มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ

-

ชมทิวทัศน์บนหินเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของหมู่เกาะสิมิลันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น.

ดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ ทะเลที่เกาะปายู (เกาะ7)

-

เพลิดเพลินไปกับการว่ายน้ำ ดำน้ำ ตามอัธยาศัยที่ เกาะเมี่ยง (เกาะ 4)

-

เดินทางกลับถึงที่พักเพื่อให้ลูกค้าได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.

เดินทางกลับท่าเรือทับละมุ เดินทางกลับที่พัก

 

 

 วันที่ 3 ทัวร์เกาะตาชัย เรือร็ว

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

-    

รอรับจาก ที่พัก

08.00 .

ออกเดินทางจากท่าเรือสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ด้วยเรือสปีดโบ๊ท

-

ถึงจุดดำน้ำ ที่อ่าวผักกาดซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยที่สุดของประเทศไทย

-

ออกเดินทางต่างต่อไปยัง หมู่บ้านมอแกน เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน

-

ชมสินค้าของที่ระลึกจากชาวมอแกน

-

เราจะเล่นน้ำริมชายหาดที่ซึ่ง หาดทรายขาวราวผงแป้ง ให้เราได้ยลโฉมชายหาดงามที่ยาวถึง 700 เมตร

12.00 น.

เดินทางไปยัง ช่องขาด เป็นที่ ทำการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

-

เกาะที่มีความสวยงามและอุดมสมบรูณ์

-

สนุกสนานกับการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

-

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

-

ช่วงบ่ายออกเรือมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านปลาการ์ตูน เป็นแหล่งที่พบนปลาการ์ตูนมากที่สุดในอันดามัน

14.00 น.

ดำน้ำต่อ ที่อ่าวแม่ยาย พบประการังที่อุดมสมบรูณ์และปลาหลากชนิดได้ที่นี่

15.00 น.

ออกเดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

16.30 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ

18.30 น.

ถึงท่าเรือทับละมุ เดินทางกลับยังโรงแรม ที่พักของท่าน

 

 

 วันที่ 4 โรงแรมเขาหลัก  ส่งสนามบินภูเก็ต

 

 

เวลา

โปรแกรม

 

 

xx.xx น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

xx.xx น.

รถรอรับท่านหน้า โรงแรมที่พัก

xx.xx น.

ส่งท่าน ที่สนามบินนานาชาติ ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

 

 

 อัตราค่าบริการ

 

 

 

ผู้ใหญ่    

12,590

บาท / ท่าน

 

เด็ก (3 - 11 ปี)  

9,590

บาท / ท่าน

 

 

 

 ที่พัก   
   
Khaolak Youth Club   เขาหลัก ยูธคลับ  
Tony Lodge  โทนี ลอดจ์  
   

 ค่าบริการสำหรับทริปนี้รวม

 

 

 

1. รถรับ - ส่งจากโรงแรมที่พัก

 

2. เรือนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

3. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการเดินทาง ( วันที่ 2,3 )

 

4. เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ

 

5. ประกันภัย

 

6. มัคคุเทศก์นำเที่ยว

 

7. ค่าธรรมเนียมอุทยาน

 

8. ค่าที่พัก เขาหลัก ยูธคลับ หรือ โทนี่ ลอดจ์

 

 

 

 สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

1. ชุดว่ายน้ำ

 

2. ชุดลำลอง             

 

3. ครีมกันแดด                         

 

4. หมวก

 

5. ผ้าเช็ดตัว

 

6. แว่นกันแดด

 

7. กล้องถ่ายรูป

 

 

 

 หมายเหตุ 

 

 

 

1. โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

 

2. ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

 

3. ไม่รวมค่าอาหารเย็น

 

4. ไม่รวมค่าภาษี (ในกรณีต้องการใบเสร็จแบบภาษี)

 

5. ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมของชาวต่างชาติ

 


  เที่ยวพังงา กับ VacationPro ทัวร์พังงา 4 วัน 3 คืน


ชื่อผู้เดินทาง :  *
E-mail :  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  *
Line id :
ตั๋วเครื่องบิน : ต้องการ
ไม่ต้องการ
วันเดินทาง :  *
ชื่อโรงแรมที่พัก :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก (3-11 ปี) :
จำนวนเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 3 ปี) :
ข้อมูลเพิ่มเติม :เที่ยวพังงา 4 วัน 3 คืน

PNG : 4302 เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ รับ-ส่ง สนามบิน article