ReadyPlanet.com
vacationpro.co.th
ทัวร์ภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 1 วัน
bulletทัวร์ภูเก็ตครึ่งวัน
bulletทัวร์เที่ยวเมืองภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ตกลางคืนชมโชว์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในภูเก็ต
bulletทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์ภูเก็ต เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต จัดเอง
เที่ยวพังงา พักผ่อนพังงา
bulletทัวร์พังงา 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองพังงา ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้เที่ยวในพังงา
bulletทัวร์พังงา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์พังงา 4 วัน 3 คืน
bulletเช่าเรือเหมาลำพังงา
bulletแพ็คเกจทัวร์พังงา จัดเอง
เที่ยวกระบี่ พักผ่อน กระบี่
bulletทัวร์กระบี่ 1 วัน ทะเล
bulletทัวร์เมืองกระบี่ ซิตี้ทัวร์
bulletเช่ารถตู้กระบี่เที่ยว
bulletทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน
bulletทัวร์กระบี่ นอนเกาะพีพี
bulletทัวร์กระบี่เช่าเรือเหมาลำ
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ จัดเอง
เที่ยวตรัง ทัวร์ตรัง
bulletทัวร์ตรัง 1 วัน
bulletทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ตรัง 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ตรัง จัดเอง
เที่ยวนครศรีธรรมราช ทัวร์นครศรีธรรมราช
bulletทัวร์นครศรีฯ 1 วัน
bulletทัวร์นครศรีฯ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์นครศรีฯ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์นครศรีฯ จัดเอง
เที่ยวสุราษฎร์ พักผ่อน สุราษฎร์
bulletทัวร์เขื่อนรัชชประภา
bulletทัวร์เขาสก
bulletทัวร์นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์นอนเขื่อน-กระบี่ 6 วัน 5 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์สุราษฏร์ จัดเอง
ทัวร์ระนอง
bulletทัวร์ระนอง 1 วัน
bulletทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ระนอง 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ระนอง 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เที่ยวระนองจัดเอง
ทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ครึ่งวัน
bulletทัวร์เชียงใหม่ ช่วงค่ำ
bulletทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ จัดเอง
เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย
bulletเที่ยวเชียงราย 1 วัน
bulletทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เชียงราย 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เชียงรายจัดเอง
เที่ยวอุดรธานี
bulletทัวร์อุดรธานี 1 วัน
bulletทัวร์อุดรธานี 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์อุดรธานี 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์อุดร จัดเอง
เที่ยวลาว
bulletทัวร์ลาว 1 วัน
bulletทัวร์ลาว 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์ลาว 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์ลาวจัดเอง
ทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เกาะสอง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ย่างกุ้ง
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มะริด
bulletทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์
bulletทัวร์พม่า ทัวร์ทวาย
bulletทัวร์พม่า ทัวร์เมืองตะนาวศรี
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐฉาน
bulletทัวร์พม่า ทัวร์รัฐยะไข่
bulletแพ็คเกจทัวร์พม่าจัดเอง
เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์กัมพูชา 1 วัน
bulletทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กัมพูชา จัดเอง
bulletทัวร์เวียดนาม 2 วัน 1 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนาม 5 วัน 4 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์เวียดนาม จัดเอง
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletAll Tours in Phuket
bulletPhuket Day Tours
bulletรับเหมาก่อสร้าง
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
HOTEL
dot
bulletSeach hotel


เที่ยวภูเก็ต


เที่ยวเขื่อนรัชประภา article

เที่ยวเขื่อนรัชประภา

 เที่ยวเขื่อนรัชประภา

เวลา

โปรแกรม

 

 

xx.xx น.

รอรับคณะจากที่พักในเชียงใหม่ / สนามบิน

xx.xx น.

เตรียมสัมภาระลงเรือออกพร้อมออกเดินทาง โดยเรือหางยาว

- 

เพลิดเพลิน กับการชมวิวทิวทัศน์ ภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน ตั้งเรียงรายสลับซับซ้อน เป็นแนวผาสูงชัน

xx.xx น.

ล่องเรือนำท่านไปสู่ เมืองสวรรค์บนพื้นพิภพ กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ)

- 

ภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูก ตั้ง อยู่ตระหง่าน ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

xx.xx น.

เดินทางไป วังปลา ณ แพนางไพร ชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง

ให้ อาหารปลา เก็บรูปเป็นที่ระลึก

xx.xx น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพนางไพร

xx.xx น.

เดินป่าศึกษาพรรณไม้หายาก และสัตว์ป่าหลากสายพันธ์ในเขตพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง

-

ชมความงามของพันธ์ไม่ต่างๆ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

xx.xx น.

ถึงแพยนต์ทะเลใน 500 ไร่   นั่งแพยนต์ชม ทะเลใน 500 ไร่  สีเขียวมรกต และเขาหินปูนสลับซับซ้อน

xx.xx น.

ถึงหน้าทางขึ้น ถ้ำปะการัง ชื่นชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตา

xx.xx น.

นั่งแพยนต์กลับมาที่จุดเดิมอีกครั้ง และเดินกลับไปขึ้นเรือหางยาว

-

เก็บภาพบรรยากาศ อีกทิวทัศน์ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาสก

xx.xx น.

นำท่านเดินทางมาถึงท่าเรือเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมือง 

xx.xx น.

นำท่านเดินทางกลับยังที่พัก / สนามบิน โดยสวัสดิภาพ

 

 

 อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่  (2 ท่าน )

2,350

บาท / ท่าน

 

ผู้ใหญ่  (4 ท่าน )

1,950

บาท / ท่าน

 

ผู้ใหญ่  (6 ท่าน )

1,920

บาท / ท่าน

 

ผู้ใหญ่  (10 ท่าน )

1,660

บาท / ท่าน

 

 

 ค่าบริการสำหรับทริปนี้รวม

 

1. รถรับ - ส่งจากสนามบิน / โรงแรมที่พัก

2. คนขับรถชำนาญทาง

3. น้ำมันรถ

4. ค่าธรรมเนียมการล่องแพ

 

 สิ่งที่ต้องเตรียม

 

1. ครีมกันแดด                          

2. หมวก

3. แว่นกันแดด

4. กล้องถ่ายรูป

5. ยาประจำตัว

 

 หมายเหตุ 

 

1. อัตราค่าบริการและโปรแกรม เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

3. ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

4. ไม่รวมค่าภาษี (ในกรณีต้องการใบเสร็จแบบภาษี)

5. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก สุราษฎร์ธานี


เที่ยวสุราษฎร์ กับ VacationPro เที่ยวเขื่อนรัชประภา


ชื่อผู้เดินทาง :  *
E-mail :  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  *
Line id :
ตั๋วเครื่องบิน : ต้องการ
ไม่ต้องการ
วันเดินทาง :  *
ชื่อโรงแรมที่พัก :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก (3-11 ปี) :
จำนวนเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 3 ปี) :
ข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์สุราษฎร์ธานี

เที่ยวเขาสก article
นอนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เขาสก - กระบี่ 6 วัน 5 คืน article